Opryskiwacz stosuje sie przy ochronie chemicznej i nawożeniu roślin uprawnych, drzew i krzewów. W zależności od budowy, każdy ma za zadanie rozpylenie odpowiedniej ilości środka ochrony roślin. Skutecznie pomaga w tym dobrze dobrany i wyposażony we własciwe rozpylacze opryskiwacz. Dobierając należy uwzględnić stosowana dawkę cieczy, sposób działania preparatu a także wielkość opryskiwanego terenu.